Τηλεφωνική επικοινωνία: 2310559764

Προσωπικά δεδομένα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η SIMPLE IDEAS σεβόμενη απολύτως τα δικαιώματά σας ως πελάτη και καταναλωτή, εφαρμόζει τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, την ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία περί της προστασίας προσωπικών δεδομένων σας, με σκοπό τη διασφάλισή σας στα πλαίσια της επαφής και συνεργασίας μας. Για το λόγο αυτό σας παραθέτουμε με απλά λόγια την πολιτική της εταιρίας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη χρήση των φυσικών, διαδικτυακών και εν γένει υπηρεσιών μας.     

Με την είσοδό σας στη σελίδα μας, ή όταν μάς παρέχετε προσωπικά σας δεδομένα με όποιον άλλον τρόπο,  αποδέχεστε την παρούσα ανακοίνωση και τους ισχύοντες νόμους σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα.

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα προσωπικά δεδομένα που μάς παρέχετε ενδέχεται να επεξεργαστούν από εμάς για να:

i.   εκτελέσουμε την αιτηθείσα από εσάς αγορά/υπηρεσία.

ii.   Δημιουργήσουμε και διαχειριστούμε τον online λογαριασμό σας

iii.  διεκπεραιωθεί ο τρόπος πληρωμής και να εκδώσουμε τα νόμιμα παραστατικά αγοράς/υπηρεσίας.

iv. σάς ενημερώσουμε για τα προϊόντα/υπηρεσίες/προσφορές/προγράμματά μας (διαφήμιση, marketing, προώθηση).

v. διενεργήσουμε έρευνες αγοράς/στατιστικών/αξιολόγησης των υπηρεσιών μας, με σκοπό τη διαρκή βελτίωσή μας και ικανοποίησή σας. 

vi. να συμμορφωθούμε με ό,τι προβλέπεται από το νόμο.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο εκείνα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι τα ελάχιστα και απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του εκάστοτε σκοπού.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας πραγματοποιείται είτε με  αυτοματοποιημένο όσο και μη αυτοματοποιημένο. 

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

i.  Δεδομένα Επικοινωνίας και ενδεικτικά: ονοματεπώνυμο, φύλο, ηλικία, διεύθυνση, τηλεφωνικά και τηλεομοιοτυπικά (φαξ) νούμερα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

ii. Προτιμήσεις: Πληροφορίες που παρέχετε σε εμάς σχετικά με τις προτιμήσεις σας και τις ανάγκες σας.

iii. Χρήση Ιστοσελίδας μας & Επικοινωνίας μαζί μας.

iv. Πληροφορίες Ιστορικού Πελάτη: Πληροφορίες που αφορούν προηγούμενες αγορές σας,  της ταυτότητας πελάτη, υπηρεσίες που έχετε χρησιμοποιήσει ή συμμετάσχει (πχ.διαγωνισμοί/δώρα/εκδηλώσεις).

v. Στοιχεία πληρωμής: Τα στοιχεία των πελατών μας που είναι απαραίτητα για την τιμολόγηση και πληρωμή των υπηρεσιών μας, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση, το ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.

ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

i. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας μας, προκειμένου να ενημερωθείτε για προϊόντα ή υπηρεσίες μας, όταν πραγματοποιείτε ή κάνετε χρήση εγγραφής. Κατά την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα μας, ορισμένες πληροφορίες ενδέχεται να συλλεχθούν με αυτοματοποιημένα μέσα, με τη χρήση τεχνολογιών όπως αυτή των  cookies κλπ. Έχετε τη δυνατότητα να μην αποδεχθείτε τη χρήση των τεχνολογιών αυτών. Σ’ αυτήν όμως την περίπτωση είναι πιθανόν να μην έχετε πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίες μας και να μην μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

ii. Κατά την ηλεκτρονική αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας μας.

iii. Εάν απαντήσετε/συμμετάσχετε σε προωθητικές/εμπορικές μας ενέργειες.

iv. Εάν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται νομίμως σε εμάς από τους επίσημους διανομείς μας ή από εμπορικούς συνεργάτες.

Η ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ

Για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα είναι απαραίτητη η ρητή συγκατάθεσή σας. Δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Σ’ αυτήν όμως την περίπτωση πρέπει να γνωρίζετε ότι, εφόσον τα δεδομένα αυτά έχουν χαρακτηριστεί υποχρεωτικά προκειμένου εμείς να εκτελέσουμε την υπηρεσία που μάς ζητήσατε, ευλόγως δεν θα είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε την συμβατική μας αυτή παροχή.  

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δεν πουλάμε και δεν εμπορευόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τυγχάνουν επεξεργασίας από εμάς και από  υπαλλήλους και συνεργάτες μας, οι οποίοι δεσμεύονται από όρους εμπιστευτικότητας ή/και απορρήτου. Επίσης ενδέχεται τα προσωπικά σας δεδομένα να γνωστοποιηθούν  στις κάτωθι περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων σε άλλα αξιόπιστα τρίτα μέρη:

i.                                        Είμαστε υποχρεωμένοι εκ του νόμου.

ii.              Χρειαστεί να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας ή/και να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντά μας (συμπεριλαμβανομένης εταιρικής αναδιάρθρωσης, συγχώνευσης, πώλησης).

iii.                                     Εσείς ζητήσετε/συναινέσετε/εγκρίνετε την αποκάλυψη αυτή.

iv.            Χρειαστεί η συνδρομή φυσικών ή νομικών προσώπων, για να εκτελέσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις προς εσάς, με τα οποία εμείς έχουμε συμβληθεί για την παροχή προς εσάς των προϊόντων/υπηρεσιών μας και τα οποία δεσμεύονται από όρους εμπιστευτικότητας ή/και απορρήτου.

v.              Ενδέχεται επίσης να αναθέσουμε τις διαφημίσεις μας σε διαφημιστικά δίκτυα τρίτων που συλλέγουν διευθύνσεις IP και άλλες πληροφορίες, μέσω της χρήσης cookies, web server log services στους ιστοχώρους μας, σε ηλεκτρονικά ταχυδρομεία και σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Με την τρόπο αυτόν προβάλλουν διαφημίσεις για εξατομικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτές τις διαφημίσεις μπορείτε να τις δείτε στο δικό μας site, αλλά και σε site τρίτων.

vi.            Σε τρίτους παρόχους συλλογής, μέτρησης, ανάλυσης και παρουσίασης δεδομένων τoυ site μας.

COOKIES

 Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε cookies. Τα cookies είναι μικρά κομμάτια δεδομένων που αποθηκεύονται από έναν δικτυακό τόπο στον υπολογιστή ή στη φορητή συσκευή του επισκέπτη. Χρησιμοποιούμε cookies κατόπιν συναίνεσης σας, για να κάνουμε την επίσκεψή σας όσο το δυνατόν πιο λειτουργική και ευχάριστη, καθώς και για την παροχή διαφημιστικού περιεχομένου βασιζόμενο στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Επίσης, τα cookies χρησιμοποιούνται για να αναλύσουμε πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν και περιηγούνται στον ιστότοπο μας και για την διόρθωση τυχόν προβλημάτων. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies είναι ανώνυμες και χρησιμοποιούνται μόνο για να βελτιώσουμε τη δομή και το περιεχόμενο του ιστοτόπου.

Μπορείτε να επιλέξετε για ποια cookies συναινείτε και μπορείτε να απενεργοποιήστε ανά πάσα στιγμή. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πιθανόν  ορισμένες ή όλες οι υπηρεσίες μας να μην είναι δυνατές.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ (links) 

Παρακαλούμε να λάβετε υπ’ όψιν ότι η σελίδα μας περιέχει συνδέσμους (links) σε δικτυακούς τόπους και διαβιβαστές τρίτων. Οι παρόντες όροι έχουν εφαρμογή μόνο για το δικό μας site και τις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες. Όταν χρησιμοποιείτε τα links αυτά για να συνδεθείτε με άλλες σελίδες, ή όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες και προϊόντα τρίτων θα πρέπει να διαβάζετε τους όρους και πολιτικές τους. Επίσης, οι παρόντες όροι δεν ισχύουν για τα προσωπικά δεδομένα που εσείς παρέχετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω αυτών. Στην περίπτωση αυτή σας συνιστούμε να διαβάζετε τους όρους πολιτικής απορρήτου του καθενός από τα μέσα αυτά.   

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

Σε κάποιες περιπτώσεις, η εταιρεία μας δύναται να διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Αυτό ενδέχεται να συμβεί όταν συντρέχει κάποια από τις παρακάτω συνθήκες:

i.      η Ευρωπαϊκή Ένωση κρίνει ότι η χώρα αυτή παρέχει εφάμιλλη προστασία προσωπικών δεδομένων.

ii.      o τρίτος αποδέκτης υπόκειται σε κανονισμούς αναγνωρισμένους από την ΕΕ ότι παρέχουν εφάμιλλη προστασία προσωπικών δεδομένων.

iii.     η διαβίβαση γίνεται κατόπιν δικής σας συναίνεσης.

iv.     η διαβίβαση γίνεται στα πλαίσια της εκπλήρωσης των συμβατικών μας υποχρεώσεων προς εσάς ή των συμβατικών μας υποχρεώσεων προς τρίτους που ενεργεί υπέρ σας.

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

i. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα Δεδομένα Προσωπικού σας Χαρακτήρα κάθε στιγμή και μπορείτε να μας ζητήσετε να ενημερωθείτε για το εάν τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας από εμάς και για ποιο σκοπό.

ii. Έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών στοιχείων σας και εμείς θα την πραγματοποιήσουμε το συντομότερο δυνατόν. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να ελέγξετε και να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα με την είσοδό στον προσωπικό λογαριασμό που έχετε στο e-shop μας.

iii. έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων (το δικαίωμα στη λήθη), σε κάθε περίπτωση που δεν συντρέχει πια νόμιμος λόγος επεξεργασίας των δεδομένων σας.

iv. έχετε δικαίωμα να μάς ζητήσετε την αναστολή της επεξεργασίας όταν έχετε έννομο συμφέρον γι’ αυτό.

v. έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα Δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από τα μηχανήματα μορφότυπο.

vi. έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία και χρήση από εμάς των Δεδομένων σας όταν υπάρχει έννομο συμφέρον σύμφωνα με τους όρους και προβλέψεις του Κανονισμού Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

vii. Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή της κατοικίας σας ή διαμονής σας, ή του τόπου που λαμβάνει χώρα η φερόμενη παραβίαση, σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας των Δεδομένων σας.

Τα δικαιώματα αυτά μπορείτε να τα ασκήσετε, ή για περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά, ταχυδρομικά ή και μέσω e-mail, στις διευθύνσεις: SIMPLE IDEAS IKE Κήπων Τ.Θ. 1074, Τ.Κ. 57008 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, τηλ.: 2311243349, e-mail: [email protected]

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τα οποία υποβάλλονται στους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας θα τηρούνται από την εταιρεία μας για την περίοδο που κρίνεται απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας απέναντί σας και σύμφωνα με τις νομοθετικές προβλέψεις. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η παρούσα ανακοίνωση δύναται ανά πάσα στιγμή να τροποποιηθεί ή επικαιροποιηθεί σε συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. Σας συστήνουμε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους παρόντες όρους σχετικά με την εκ μέρους μας χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Mείνετε σε επαφή

Ασφάλεια συναλλαγών

© Copyright 2024 - SIMPLE IDEAS IKE - Go Organic. All rights reserved
Designed and developed by NetApps Ltd